Educational Innovation

AWARDS

Primer premi Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària 2009” a càrrec de la generalitat de Catalunya

Primer premi 12è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària” a càrrec del consell social de la UPC.

COURSES & SEMINARS

“Implementación de nuevas tecnologías cómo herramientas docentes”, Facultad de  Ingenieria de la UNACH, Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México), august 2011.

“Descobrim l’aprenentatge autònom com a eina docent”, UPC, Barcelona (Catalonia) in Jornades d’Innovació Docent (JID 2011), workshop organized by ICE, july 2011.

“Estratègies per afavorir l’aprenentatge autònom de l’estudiantat”, UPC, Barcelona (Catalonia), seminar organized by ICE, june 2011

“Integració de la competència genèrica aprenentatge autònom a l’assignatura” , EUOTT, Terrassa (Catalonia), seminar organized by ICE,  december 2010.

“Integració de la competència genèrica aprenentatge autònom a l’assignatura”, EPSEM, Manresa (Catalonia), seminar organized by ICE,  december 2010. [PDF]

“Integration of the Autonomous Learning in the subject”, ETSEIAT, Terrassa (Catalonia), Tempus Tacis Project no 159305, Advanced M.Sc. Program in Ecology for Volgo Caspian-Basin, Barcelona Meeting Training, november 2010. [PDF]

“Implementación de nuevas tecnologías cómo herramientas docentes”, Facultad de  Ingenieria de la UNACH, Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México), august 2010.

“Integració de la competència genèrica aprenentatge autònom a l’assignatura”, ETSEIAT, Terrassa (Catalonia), seminar organized by ICE, march 2010.

CONFERENCE PROCEEDINGS

Gil, LL. [et al.]. Docència tecnològica dels materials compostos. JID-RIMA, Barcelona. 2013. [PDF]

Marcé-Nogué, J. [et al.] Exercicis autoavaluables de mecànica del medi continu per fomentar l’aprenentatge autònom. JID-RIMA 2012, Barcelona. 2012 [Scribd]

Gil, LL. [et al.] Elaboració de material docent en l’àmbit de la mecànica del medi continu per adaptar les assignatures a l’EEES. JID-RIMA, Barcelona. 2012

Marcé-Nogué, J. [et al.] Teaching Engineering with Autonomous Learning Tools: Good Practices in GRAPAU-RIMA. World Congress on Educational Sciences. Barcelona. 2012. [vídeo]

JOURNAL PUBLICATIONS

Marcé-Nogué, J. [et al.]. Self-assessment exercises in continuum mechanics with autonomous learning.  Journal of Technology and Science Education. 2013 (url)

Marcé-Nogué, J. [et al.]. Teaching Engineering with Autonomous Learning Tools: Good Practices in GRAPAU-RIMA. Procedia – Social and Behavioral Sciences . 2012. (url).

Anuncis